רמובר למחיקת איפור קבוע

מוחק איפור קבוע

איפור קבוע בפנים שלא צלח. מחיקה של איפור קבוע.