גלריה איפור קבוע

איפור קבוע לימודי איפור קבוע תיחום ומילוי שפתיים

איפור קבוע שפתיים

תיחום ומילוי שפתיים בטכניקת הננו

תיחום ומילוי שפתיים עם צבעי טריניטי. בטכניקת הננו.

גבה בשיטת השערה

שיטת השערה על איפור קבוע קודם

שפתיים- תיחום ומילוי

תיחום ומילוי שפתיים עם צבע רובי-307 של ביוטי ליינר ברלין

לימודי איפור קבוע בביוטי לוק. גבה בשיטת השערה

שיטת השערה בגבה.לומדים בקורס איפור קבוע בביוטילוק

עבודות של ענת

 

עבודות של תלמידות

גבות בשיטת השערה

עיצוב גבות בשיטת השערה עם צבעי טריניטי- ביוטי לוק

שפתיים תיחום ומילוי

שפתיים תיחום ומילוי בצבע אחד

תמונות נוספות